Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Er is binnen Running Blind een vertrouwenscontactpersoon. Als Stichting doen we er alles aan om deelnemers veilig te laten sporten. Dat geldt ook voor de sfeer en de bejegening onderling. Wij sluiten ons aan bij het beleid wat de NOC*NSF hiervoor heeft ontwikkeld.

Elke vereniging heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en een Vertrouwenspersoon (VP).

Als je als regiogroep van Running Blind aangesloten bent bij een (atletiek)vereniging kan je in het geval van grensoverschrijdend gedrag een beroep doen op die personen. Maar om de drempel te verlagen heeft Stichting Running Blind Nederland ook een eigen Vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Wat doet een VCP?

In gevallen van
grensoverschrijdend gedrag is de VCP een gesprekspartner voor alle partijen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en meestal eenmalig per situatie, tenzij anders noodzakelijk is. In de gesprekken worden alle opties voor betrokkenen besproken en overlegt de VCP met of verwijst naar een professionele VP. Zaken moet de VCP anoniem rapporteren aan het bestuur. Ook besteedt deze persoon aandacht aan de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Dit gedrag kan betrekking hebben op (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en uitsluiting en agressie en geweld tijdens de sportactiviteiten van Running Blind.

De vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen Stichting Running Blind

Stichting Running Blind heeft twee VCP’s: Kitt Bosman en Björn van Loon. Beiden hebben bij de NOC*NSF een cursus gevolgd en hebben al langere tijd binnen hun eigen werk ervaren met soortgelijke functies. Kitt is al langere tijd bekend met en betrokken bij Running Blind terwijl Björn tot nu toe nog geen relatie heeft gehad met ons. Op die manier heeft de stichting een heel divers duo vertrouwenscontactpersonen waarmee zij kunnen inspelen op een variatie aan vragen.

Deelnemers en buddy’s kunnen contact met ons opnemen op het moment dat er zich, tijdens een training of wedstrijd, een grensoverschrijdende situatie voordoet. Naar aanleiding van jouw verhaal bespreken we dan met elkaar welke stappen jij het beste kunt nemen om deze situatie op te lossen en wie je daarbij kunt betrekken.

Deze gesprekken zijn vertrouwelijk tenzij er sprake is geweest van een strafbaar feit.

Je kunt ons bereiken via vertrouwenspersoon@runningblind.nl

Wanneer je dat doet kan je aangeven of je een voorkeur hebt voor een mannelijke of vrouwelijke VCP, anders bespreken wij in onderling overleg wie er contact met jou opneemt op basis van de inhoud van de melding.

Meer lezen over veilig sporten en de VCP? Ga naar https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit