Je bent hier:

Stichting Running Blind bevordert hardlopen voor visueel beperkten

   

Aan het begin van dit jaar is er in Den Bosch een loopgroep van Running Blind van start gegaan. Het doel van deze stichting is om het hardlopen voor mensen met een visuele beperking te bevorderen.
door Lisette Broess - Croonen

{filename}
Elke woensdagochtend worden de loopschoenen aangetrokken door Running Blind. V.l.n.r.: Wim, Saskia, Frans, Gaby en Birte zijn altijd van de

’s-HERTOGENBOSCH - Birte van Roosmalen en Frans Dix zijn samen met Meta van Lok- ven en Annemieke Oost de oprichters van de Bossche afdeling. “De bedoeling is dat het hardlopen door, met en voor mensen met een vi­suele beperking is. Uiteinde­lijk is het ook de bedoeling dat de deelnemers onze be­stuurlijke taken overnemen en dat de groep door hen zelf gedragen wordt. Uiter­aard blijven wij er zijde­lings wel bij betrokken. We hopen in de toekomst ook te kunnen bestaan zonder subsidie, maar met behulp van crowdfunding. Ieder­een kan ons steunen door bijvoorbeeld deel te nemen aan het hardloopevenement De Omloop van Empel. Een deel van de opbrengst van die dag gaat naar Running Blind.”

In 2007 is de stichting in Rotterdam opgericht door een groepje visueel beperkte mensen in samenwerking met het oogziekenhuis en enkele buddy’s. “In septem­ber vorig jaar ben ik samen met Meta naar Rotterdam gegaan om een kijkje te ne­men”, vertelt Birte. “Het was zo mooi om die groep te zien trainen. Dat moet hier toch ook kunnen. Daarom zijn we hier in de stad ook met een groep begonnen. We gaan meestal hardlopen in het Prins Hendrikpark of rond de Oosterplas. We star­ten altijd bij de winkel Run and Walk van Robert Rok- ven aan de Rijnstraat.” Vol­gens Frans is die samenwer­king geweldig. “We mogen er koffie drinken, blinden­geleidehonden zijn welkom in de winkel en hij laat zelfs een nieuwe automatische schuifdeur plaatsen waar de mensen niet tegenaan kun­nen botsen en dat allemaal vrijblijvend.”

STEUN STICHTING DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE OMLOOP VAN EMPEL

De lopers worden professi­oneel begeleid door trainer Wim van de Griendt. “De meeste mensen beginnen hier pas voor het eerst met hardlopen. Om blessures te voorkomen en ze een goede techniek aan te leren, is een goede begeleiding belang­rijk. De deelnemers zijn niet alleen slechtziend of blind, bij ons zijn ze ook vaak slechthorend. We besteden ook veel aandacht aan sta­biliteit en evenwicht, omdat daar vaak ook problemen mee zijn. Verder is de trai­ning hetzelfde als een nor male looptraining.”

Frans vult aan dat dat ook het idee is van Running Blind, om sporten voor mensen met een visuele beperking te normaliseren. “We gaan bijvoorbeeld ook meedoen aan de Vesting- loop. Het niveau van onze loopgroep is laagdrempelig, maar er wordt wel echt ge­sport.”

Buddy's en donaties zijn zeer welkom

Op dit moment telt de groep zeven deelnemers en zeven buddy’s die op woensdagochtend om tien uur hardlo­pen. Naast de sportieve uitdaging is het vooral ook een gezellig sociaal samenkomen. Running Blind kan altijd nog buddy’s of donaties gebruiken! Voor meer informa­tie: www.runningblind.nl of denbosch@runningblind.nl.

Dit artikel is integraal overgenomen van www.stadsbladshertogenbosch.nl, Stadsblad ■ woensdag 8 april 2015 ■ 9

Naar boven