Je bent hier:

Noord Hollands Dagblad

Alkmaar  

Ook in Alkmaar zet stichting Running Blind zich in voor mensen met een visuele beperking. Woensdag 6 augustus is in het Noord Hollands Dagblad een artikel over Running Blind Alkmaar gepubliceerd. Lees verder voor de integrale tekst van Valentijn Jansen

{filename}
V.l.n.r.: Monique, Marcel en Patrick. Foto Martin de Haan

'Nooit te laat om te beginnen'

Alkmaar * Enkele jaren geleden werden begrippen als 'sporten' en *visuele beperking' nauwelijks in één adem genoemd, het kon niet, het was ondenkbaar. Maar daar komt tegenwoordig steeds meer verandering in,

John Stoop, mede-oprichter van Running Blind, startte in 2007 een loopgroep voor mensen met een vi­suele beperking. En dat werd een succes. ln Rotterdam steeg het aan­tal aanmeldingen en werd er ge­sproken over een uitbreiding naar meer steden. Hel doel van Running Blind is om heel Nederland te ver­overen. Een missie die met veel enthousiasme wordt omarmd, want na Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Apeldoorn is Alkmaar de zesde stad waar de stichting zich inzet voor mensen met een visuele beperking.

Patrick Rupsam -persoonlijk bege­leider en ondersteuner voor mensen met een beperking- en Monique van der Voort -runningtherapeut- heb­ben de taak op zich genomen deze hardloopclub te realiseren in de kop van Noord-Holland, onder de noe­mer van Sportstad Alkmaar. „Wij richten ons op blinden en slecht­zienden, of mensen met diabetes die weten dat ze steeds minder gaan zien”, vertelt Rupsam, „Zowel jong als oud. Het is namelijk nooit te laat om te beginnen “

Buddy

Rupsam en Van der Voort fungeren, naast hun dagelijkse werk, als bud­dy; een begeleider van een hardlo­per met een visuele beperking, „ie­dere hardloper heeft een aparte aan­pak nodig. Dus ook slechtziende hardlopers”, vertelt Van der Voort. Als buddy geef je onder andere stu­ring tijdens het lopen en waarschuw je de slechtziende als er gevaar lonkt. Een manier van coaching die alertheid vereist, „Dit coachen doen wij zonder veel te benoemen, want anders wordt de loper onrustig”, tankt Rupsam uit zijn tien jaar erva­ring. ,,We houden beiden een lint vast, en daar probeer je mee te stu­ren. Het vertrouwen komt dan van­zelf.” Daarnaast zijn de lopers -dankzij stichting Kees- uitgerust in herkenbare kleding. „Zij zijn voor ons wel een belangrijke ondersteu­ning in het sponsoren van onze outfits waardoor we herkenbaar zijn op straat en in het verkeer'. Hardlopers krijgen eenmaal per week een warming-up. loopscholingsadviezen, persoonlijke trai­ningsschema's en cooling-downs. Hier moesten zij normaal gespro­ken veel kilometers voor reizen, maar door Running Blind naar Alk­maar te halen, scheelt dit absoluut. Aan de hand van afkomst van de aanmeldingen, wordt een plaats van training gekozen in Noord-Hol­land. Een plaats die strategisch het best is voor alle lopers, zodat nie­mand ver hoeft te reizen. „Het moet niet te ver zijn. De weg naar het hardlopen toe moet voor mensen met een visuele beperking geen ex­tra drempel vormen. Daarom willen wij deze sporters zelf ophalen en thuisbrengen”, weet Van der Voort. Het fungeren als buddy is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. „En je moet inlevingsvermogen hebben”, voegt Rupsam daar aan toe. „Dat is mis­schien nog wel belangrijker dan een goede en snelle hardloper zijn.” De plannen zijn fraai en de motiva­tie druipt van de hardloopfanaten af „Het liefst hebben wij drie buddy's voor één hardloper”, verklapt Van der Voort. „Dat is het streven. Mocht er een van hen niet kunnen, dan kan de ander. Zo blijft de loper in een goed ritme. Er wordt niet al­leen een loep gelegd op het conditio­nele vlak, ook de sfeer is belangrijk binnen het team. En daar zet niet al­leen de begeleider zich voor in. „Ook nieuwe buddy's worden ge­rustgesteld door de lopers. Zo van: 'Je hebt liet prima gedaan hoor!”, lacht Van der Voort, het toont de sfeer bij Running Blind. De 50-jarige Marcel Bleeker kan dit beamen. Sinds 2009 heeft hij het zicht dat vergelijkbaar is als het kijken door een boterhamzakje, maar hij is dol­blij dat hij de sport op deze manier kan beoefenen. „Ik zie alleen de con­touren. En de witte lijnen op de baan.”

Veilige uitkomst

Een buddy is voor hem dan een veili­ge uitkomst. “Ik ben er vorig jaar mee begonnen en het voelde in het begin wel vreemd. Ik werd in het diepe gegooid, kreeg een professio­nele trainster maar het voelde al snel vertrouwd.” Bleeker loopt tegenwoordig ook met Rupsam samen en dat schept duidelijk een band, waarin nog maar eens wordt benadrukt dat er geen verschillen zijn tussen buddy en loper. Dat merk je aan alles. De goedlachse Bleeker knikt. „Het moet ook gezellig zijn.”

Clinics

Informatieavond: Vrijdag 22 augustus, 19.30 uur bij AV Trias In Helloo
Clinics: Zaterdag 6 sep­tember en zaterdag 4 oktober, beide vanaf 9.30 uur in recreatiegebied Geestmerambacht
Opgeven voor clinics: alkmaar@runningblind.nl of p.rupsam@live.nl

Naar boven