Je bent hier:

Financieel jaarverslag 2015

Het jaar 2015 was voor de Stichting financieel een goed jaar. Het is ons gelukt meer inkomsten te genereren dan verwacht waardoor er nu zowel landelijk als bij de afdelingen een financiële buffer is opgebouwd.

Hierna noemen wij een aantal activiteiten die positief hebben uitgepakt in 2015:

  • Voor ons jaarlijks evenement in Amsterdam heeft Amsterdam subsidie ontvangen van zowel de deelgemeente als het sportcomplex. De landelijke Stichting heeft dit evenement niet financieel hoeven te ondersteunen.
  • Alleen voor de afdeling Leiden is het nodig geweest een bijdrage te leveren aan de trainingskosten. De overige nieuwe (en bestaande) afdelingen hebben voldoende inkomsten weten te genereren uit bijdrage van lopers en lokale donaties.
  • De kleding en aanverwante artikelen uit de webshop hebben gretig aftrek genoten. De gemaakte investering is geheel terugverdiend. Bovendien is het door nieuwe zakelijke afspraken gelukt een goede inkoop prijs overeen te komen. Alles in de webshop wordt daarom tegen kostprijs verkocht.

Het totaal resultaat in 2015 voor de landelijke Stichting bedraagt inclusief de nog te ontvangen bijdrage van het Oogfonds € 7.305. Dit bedrag zal als volgt worden gereserveerd:

  • € 4.000 ten behoeve van het lustrum 2017. Een feestje voor het lustrum stond al in de planning. Maar we zijn harder gegroeid dan we hadden verwacht en durven hopen. Om alle enthousiaste lopers feestelijk te kunnen ontvangen, inclusief de flink gegroeide groep Nordic Walkers, zullen we meer kosten maken dan verwacht.
  • € 2.000 ten behoeve van de ontwikkeling van instructiefilmpjes. Het maken van instructiefilmpjes staat al langere tijd op onze verlanglijst. De eerste schreden zijn gezet. Door extra geld te reserveren voor het maken van de filmpjes willen we dit een versnelling geven. Door de snelle groei worden we steeds vaker gevonden door lopers die op eigen gelegenheid lopen. Het past in onze ambitie om ook deze lopers op professionele wijze bij te staan.
  • € 1.305 ten behoeve van een professionaliseringsslag van onze website. Om de website geschikt te maken voor onderhoud en beheer van de afdeling is een eenmalige investering nodig.

Via onderstaande links kunt u de Winst en Verliesrekening inzien, de Balans en de Begroting versus Realisatie

Winst- en verliesrekening in cijfers.

Balans in cijfers.

Begroting versus Realisatie in cijfers.

Naar boven