Je bent hier:

Financieel jaarverslag 2014

Het afgelopen jaar staat in het teken van de fundamenten van Running Blind verovert Nederland. Plannen zijn gemaakt en het Oogfonds en de Rotterdamse Stichting Blindenbelangen zijn succesvol benaderd. Dit heeft geresulteerd in een vierjarige samenwerking met het Oogfonds die we op de Ziezobeurs 2015 wereldkundig maken. Ook de Rotterdamse Stichting Blindenbelangen stelt ons in staat middels een jaarlijkse subsidie garant voor de uitbreiding van onze activiteiten de komende jaren. Deze subidies zijn belangrijk om een sluitende begroting en realisatie en groei de komende jaren te kunnen realiseren.

  1. Balans
  2. Winst en verliesrekening
  3. Begroting vs realisatie

1. Balans

Klik hier voor de Balans in cijfers.

Aan de debetzijde

Voorraad: De nieuwwaarde van de per 31-12-2014 aanwezige jassen, t-shirts, polsbandjes en zonnekleppen.

Saldo: Dit betreft het saldo wat er aan geld middelen op de verschillende bankrekeningen staat.

Nog te ontvangen: Dit zijn overlopende inkomsten ivm de nog te ontvangen subsidie van de gemeente Rotterdam en de nog te ontvangen rente over het saldo van de spaarrekening over 2014.

Aan de creditzijde

Eigen vermogen: Hier wordt het resultaat, zowel positief als negatief, van alle uitgaven en inkomsten van zowel Landelijk als de afdelingen verwerkt.

Nog te betalen: Hier staan nog overlopende uitgaven die begin januari 2015 betaald zijn als vooruit ontvangen bedragen en/of subsidies. In de verlies en winstrekening vindt u een specificatie van de bedragen.

2. Winst- en verliesrekening

Klik hier voor de Winst- en verliesrekening in cijfers.

In dit overzicht geven we de totaaltellingen weer van alle specifieke kosten en opbrengsten. Zowel op totaal- landelijk- als op afdelingsniveau.

3. Begroting versus realisatie

Klik hier voor de Begroting versus realisatie in cijfers.

Naar boven