Je bent hier:

Over ons

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een communicatie en public relations bestuurslid, een secretaris, een penningmeester en algemene bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. We streven er naar een aantal bestuursfuncties dubbel in te vullen: door iemand met en iemand zonder een visuele beperking.

Voorzitter

De voorzitter geeft algemene leiding aan de stichting en het bestuur en is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden. De voorzitter is ook het eerste aanspreekpunt in geval van vragen en opmerkingen van contactpersonen van de afdelingen, en andere belanghebbenden van de stichting.

Netty Dorrestijn is sinds maart 2020 voorzitter. Je kunt haar bereiken via het email adres: voorzitter@runningblind.nl

Communicatie en PR bestuurslid

Het communicatie en PR bestuurslid vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe en onderhoudt contacten met bevriende organisaties. Daarnaast voert het communicatie en PR bestuurslid de eindredactie over de inhoud van de website en beheert de toegangsrechten van de website gebruikersgroep en de e-mail adressen van Running Blind.

Joost van Gent en Jan Wapenaar zijn op dit moment de Communcatie & PR bestuursleden. Je kunt hen bereiken via het emailadres: info@runningblind.nl

Vacature bestuurslid Communicatie

Eind 2021 heeft Stichting Running Blind een vacature voor een bestuurslid communicatie. Jan Wapenaar stopt in het voorjaar van 2022 met zijn bestuurswerk na een bestuurslidmaatschap van 6,5 jaar. Lees de vacature Bestuurslid Communicatie.


Penningmeester

De penningmeester beheert de bankrekeningen en voert de financiële administratie voor de stichting. De afdelingen voeren een eigen financiële administratie. De penningmeester draagt daarnaast zorg voor het opstellen van een begroting van de stichting. Elk jaar maakt de penningmeester het financieel jaarverslag voor de stichting.

Ron Ouwens is sinds maart 2020 penningmeester.

Je kunt de penningmeester bereiken via het emailadres: penningmeester@runningblind.nl

Secretaris

De secretaris houdt de administratie en correspondentie bij, bereidt de vergaderingen voor, en notuleert. De secretaris is daarnaast verantwoordelijk voor het schrijven van donatie- en subsidieverzoeken, brieven, uitnodigingen, etc.

Jos Cornelissen is sinds het voorjaar van 2020 secretaris. Neem contact met hem op via het emailadres: secretaris@runningblind.nl

Algemeen bestuurslid zijn:

Roger Ravelli. Algemeen bestuurslid sinds maart 2020. Roger loopt bij Running Blind Amsterdam en is daar ook actief in het regiobestuur.

Christiaan Waters. Algemeen bestuurslid sinds maart 2020. Christiaan loopt bij Running Blind Den Haag.

Ruud Warmerdam. Algemeen bestuurslid sinds maart 2020. Ruud loopt bij Running Blind Leiden. Hij is daar ook actief als voorzitter van het regiobestuur.

Ons CBF-erkenningspaspoort

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Naar boven