Je bent hier:

Running Blind in tijden van het coronavirus update 24 maart 2020

Lopers en buddy’s, wij willen jullie bijpraten over hardlopen in tijden van sociale afstand met de aangescherpte maatregelen van 23 maart. Alle bestaande
maatregelen blijven van kracht, zoals dat de trainingen afgelast zijn tot 1 juni 2020.

{filename}
Helaas was de CPC vvoorlopig de laatste wedstrijd...

Maar als je toch wilt lopen, samen met je buddy, kan dat?

Bij het bestuur van Running Blind komen vragen binnen of zelf hardlopen met een buddy nog wel kan en wat ons advies is. In het vorige bericht van 18 maart hebben wij er al op gewezen dat de loper en de buddy hier samen goed afspraken over moeten maken.

Het beleid van de Nederlands overheid is om per 23 maart over te gaan tot een intelligentie lockdown. Dat wil zeggen er worden kaders gesteld, zoals hieronder:

·
Het kabinet roept burgers op zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie toch naar buiten gaat, moet een goede reden hebben: Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.

·
Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts

Naast de kaders zijn er duidelijke verplichtingen en verboden. Kijk voor de volledige informatie op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Als bestuur van de stichting Running Blind hebben wij niet de kennis maar ook niet de taak om verboden of geboden op te leggen. |
Wij willen jullie wijzen op de kaders van de overheid en vragen jullie deze te respecteren en dan zelf, en in goed overleg met de buddy’s, een verstandige afweging in te maken of je wel of niet samen gaat hardlopen. Overleg en bespreek eerlijk met elkaar welke risico’s op besmetting ieder van jullie heeft gelopen in de privé- of werksituatie en besluit dan of je het verstandig en verantwoord vindt samen te gaan hardlopen.

Is het zo dat je alles afwegende besluit dat je wel kan hardlopen binnen de kaders, maak het dan niet te gek en vermijdt zware inspanningen. Dat tast je immuunsysteem aan en kan je nu helemaal niet gebruiken: niet voor jezelf en zeker ook niet voor je omgeving.

De komende weken vervallen alle trainingen en wedstrijden op advies van de Atletiekunie. Wij gaan ervan uit dat alle regiogroepen dit advies ook volgen.


Naar boven