Je bent hier:

Gezocht: sporters met een visuele beperking voor een interview over corona(maatregelen)

In september is Sanne Wentink begonnen met haar afstudeerstage bij Gehandicaptensport Nederland. Zij zoekt sporters en verenigingen om mee te doen aan haar onderzoek. Iets voor de leden van de regionale groepen van Running Blind en hun atletiekvereniging of loopgroep?

In september is Sanne Wentink begonnen met haar afstudeerstage bij Gehandicaptensport Nederland. Sanne studeert Sportkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Afstuderen en stage lopen in deze periode gebeurt met name vanuit huis. Dat is best een uitdaging. Maar het heeft ook gezorgd voor een zeer actueel onderwerp om te onderzoeken, namelijk: Welke drempels ervaren sportverenigingen voor sporters met een visuele beperking bij het opstarten van hun trainingen en wedstrijden en hoe kan Gehandicaptensport Nederland hierin ondersteunen?

NB de onderzoeksvraag is opgesteld vóór de maatregelen van 14 oktober. Bij een nieuwe opstartfase - na deze gedeeltelijke lockdown - kunnen de adviezen weer goed van pas komen. De gevolgen van de coronacrisis voor de sport zijn sinds maart 2020 groot en verstrekkend. Om adequaat te kunnen reageren op de gevolgen van de coronacrisis is het noodzakelijk goed zicht te hebben op wat er precies gebeurt. Om die reden is het Mulier Instituut gestart met een onderzoek, waarvan de uitkomsten in juli zijn gepresenteerd.

Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut

In de monitor wordt ingegaan op de gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen. In het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ worden de gevolgen voor verenigingsactiviteiten, ledenontwikkeling en -binding, financiën, overlevingsstrategieën, het gebruik van ondersteuningsmaatregelen en de veerkracht van verenigingen beschreven. Sanne neemt de punten uit deze monitor mee in haar onderzoek en aanbevelingen.
Hoe is dat voor de sportverenigingen voor mensen met een visuele beperking? Zijn de mogelijkheden om de sport weer op te starten ook gericht op deze doelgroep? Denk bijvoorbeeld aan visuele looplijnen in accommodaties. Welke stappen moet je als bestuurslid zetten zodat je vereniging (straks) weer - coronaproof - open kan? Wij willen erachter komen wat de voornaamste drempels van sportverenigingen zijn bij het opstarten van sportactiviteiten voor mensen met een visuele beperking. Vervolgens zal Sanne aanbevelingen doen hoe Gehandicaptensport Nederland sportverenigingen nog beter kan ondersteunen in de coronatijd.


Meld je aan voor een interview bij Sanne Wentink via s.wentink@gehandicaptensport.nl.

Drempels

Wie kan meedoen aan het onderzoek?

  • Bestuursleden van sportverenigingen die sportactiviteiten aanbieden voor mensen met een visuele beperking. Ook als je op dit moment tijdelijk geen sportactiviteiten kan aanbieden, kun je meedoen;
  • Sporters met een visuele beperking die advies hebben voor hun sportvereniging met betrekking tot het aanbieden van sportactiviteiten.

Informatie over het onderzoek

  • Er zal één (telefonisch) interview worden afgenomen;
  • Dit zal ongeveer 60 minuten duren;
  • De persoon in kwestie blijft anoniem in het verslag. Het is mogelijk om de sportvereniging ook anoniem te houden;
  • De informatie wordt gebruikt voor een afstudeeronderzoek en om de ondersteuning van Gehandicaptensport Nederland aan sportverenigingen te verbeteren.

Aanmelden en meer informatie

Ook voor vragen of meer informatie kun je bij Sanne terecht. s.wentink@gehandicaptensport.nl.

Naar boven