Je bent hier:

Organisatie

Was de Stichting Running Blind, opgericht in okt. 2007, van oorsprong gericht op de regio Rotterdam, sinds 2012 is daar regio Den Haag bijgekomen en gingen in 2013 de regio's Utrecht en Amsterdam van start. De statuten van de Stichting Running Blind zijn hiertoe sinds oktober 2013 aangepast. In de loop van 2017 komt er een gedeeltelijke statutenwijziging.

De lokale / regionale activiteiten zijn ondergebracht in regiogroepen binnen de landelijke stichting. De relatie tussen de stichting en deze regiogroepen is vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 24423256. RSIN / Fiscaalnummer: 818582455

Adres en Contact

Email: info@runningblind.nl

Bestuur Stichting Running Blind

De Stichting Running Blind heeft een dagelijks bestuur bestaande uit bestuursleden met een visuele beperking. Deze bestuursleden worden ondersteund door bestuursleden zonder deze beperking. Voor de stichting geldt dan ook het adagium: VAN, VOOR en DOOR mensen met een visuele beperking.(Stichting Running Blind heeft geen betaalde krachten in dienst.)

  • 1e/2e voorzitter:Vacant, Kitt Bosman
  • 1e/2e secretaris: Vacant, Peter van der Mast        
  • 1e/2e penningmeester: Vacant, Hilda van der Veen
  • 1e/2e bestuurslid Communicatie en PR: Joost van Gent, Jan Wapenaar

Raad van Advies

  • Wim Span, directeur VNAB
  • Netty Dorrestijn, Managing Director Utrecht Centre for Affordable Biotherapeutics (UCAB)
  • Mario Kadiks, CEO at Golazo Sports Netherlands, Directeur at Rotterdam Marathon | CPC Loop | Bruggenloop | Ladiesrun

Beloningsbeleid

Zoals in de statuten van Stichting Running Blind is vastgelegd, ontvangen de bestuurders van Stichting Running Blind géén beloning. Indien gewenst kunnen zij een vergoeding voor de gemaakte onkosten krijgen.

Artikel 3 lid 4: De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

Artikel 5 lid 8: Een bestuurder kan een vergoeding ontvangen van de onkosten die hij bij de uitoefening van zijn taak heeft gemaakt; daartoe moet hij dan de nota's en andere bescheiden waaruit die onkosten blijken aan het bestuur overleggen.

Artikel 7 lid 2: Het bestuur kan aan een of meer bestuurders geen beloning toekennen

Naar boven