Je bent hier:

Doel en middelen

Doel en middelen van de Stichting: artikel 3 van de statuten

De stichting heeft de volgende missie als doel: het verbeteren van de fysieke- en mentale conditie (gezondheid) en het bevorderen van sociale contacten van personen met een visuele beperking. De stichting wil dit doel bereiken door hardloop- en Nordic Walking initiatieven door heel Nederland te stimuleren en faciliteren, op een wijze waarmee de veiligheid bij deze buitenactiviteiten gewaarborgd is.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

  • a. het stimuleren en faciliteren van de start van hardloop-, Nordic Walking trainingen;
  • b. het ondersteunen en adviseren van lopende hardloop- en Nordic Walking initiatieven;
  • c. het faciliteren en adviseren bij het vinden van vrijwilligers (buddy's);
  • d. het ontwikkelen van trainingen en lesprogramma's toegesneden op de doelgroep;
  • e. het ontwikkelen van trainingen en lesprogramma's toegesneden op de buddy's; 
  • f.  het geven van voorlichting;
  • g. het inzamelen van gelden;
  • h. alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
  • i.  het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

Voorzitter Running Blind

Naar boven