Je bent hier:

Beleidsplan 2014 - 2018

Running Blind heeft als doel het verbeteren van de fysieke- en mentale conditie (gezondheid) en het bevorderen van sociale contacten van personen met een visuele beperking.

Kenmerkend voor Running Blind is het principe “zelf nemen van initiatief en verantwoordelijkheid’: Running Blind is bestemd voor en wordt bestuurd door blinden en slechtzienden, samen met de Running Blind buddy’s. De positieve effecten op de betrokkenheid, de deelname en het enthousiasme daarbij, zijn groot. Stichting Running Blind is uniek in Nederland en heeft sinds de start en oprichting in Rotterdam, op 11 oktober 2007, ervaring opgedaan met het concept, daar erkenning en waardering voor geoogst en is vanaf 2013, als landelijke stichting succesvol gestart met de uitrol van het concept naar andere plaatsen.

1. Certificering en uitrol van de huidige trainingsaanpak en begeleiding.

Ambitie: er is een trainingsaanpak en handleiding beschikbaar, voorzien van kwaliteitsstempel, toegesneden op de specifieke instructiebehoefte en begeleiding van blinden en slechtzienden. De certificering, onder auspiciën van de KNAU, vindt plaats na het volbrengen van een aanvullende module op de reguliere certificering van hardlooptrainers. Er is de afgelopen tien jaar veel ervaring en kennis opgebouwd, die we overdraagbaar willen maken, en geschikt willen maken voor uitrol naar nieuwe afdelingen.

2. De uitrol i.c. het stimuleren en faciliteren van loopgroepen door heel Nederland.

Ambitie: Op dit moment zijn er vier Running Blind afdelingen. We streven naar een netwerk van tien afdelingen verspreid over Nederland, zodat waar je ook woont er een Running Blind afdeling is waar je kunt (hard)lopen in een veilige omgeving. Organisatie voor en door blinden en slechtzienden blijft steeds de insteek. De potentiële doelgroep voor hardlopers met een visuele beperking schatten wij op 5.000 personen. Op dit moment zijn er circa 60 blinde en slechtziende lopers actief betrokken bij Running Blind. Onze ambitie is om dit aantal de komende vijf jaar minimaal te verdubbelen. Het versterken van de onderlinge band tussen de huidige lopers en afdelingen is een belangrijk aandachtspunt.

3. Verbreding naar Nordic Walking.

Ambitie: in vijf jaar groeien van de huidige 4 Nordic Walkers in Rotterdam naar een vaste groep van 15 blinde en slechtziende lopers en de ontwikkeling van een professionele trainingsaanpak en begeleiding, die we kunnen uitrollen naar andere Running Blind afdelingen. Voor degenen, die graag actief willen bewegen, maar voor wie hardlopen een stap te snel is, is Nordic Walking een uitstekend alternatief. Door Nordic Walking aan te bieden, verbreden en vergroten we onze doelgroep. De potentiële doelgroep voor Nordic Walking met een visuele beperking is groter dan de doelgroep voor het hardlopen; Nordic Walking is bijvoorbeeld ook geschikt voor degenen die kampen met overgewicht, of voor oudere lopers.

De afdeling Rotterdam neemt het initiatief voor dit deel van het beleidsplan. Onze verwachting is dat net als bij het hardlopen we een aantal jaren ervaring op moeten doen met training en begeleiding, alvorens we kunnen uitrollen naar andere afdelingen.

4. De naamsbekendheid van Stichting Running Blind vergroten en PR gericht inzetten op het bereiken van nieuwe doelgroepen, sponsoren en donateurs.

Ambitie: verbreding met Nordic Walkers (alle leeftijden en fysieke omstandigheden, zie ook pijler 2) en uitbreiding hardlopergroepen met jeugdige lopers. Op dit moment trekt het hardlopen voornamelijk sportief ingestelde volwassenen tussen 25 en 65 jaar. Alleen in Utrecht wordt getraind met jeugdige lopers. We willen de komende jaren ook deze groep betrekken bij het hardlopen en onze trainingsaanpak en begeleiding verder ontwikkelen voor deze groep. Naamsbekendheid is daarnaast van essentieel belang voor het bereiken van sponsoren en donateurs.

Voorzitter Running Blind

Naar boven